Informacije i propozicije : 

Orjen je najviša primorska planina istočnojadranske obale, a uzdiže se neposredno sa oboda Boke Kotorske, jednog od najljepših zaliva svijeta, dostižući na Zubačkom, ili Velikom kablu 1894 m nadmorske visine. Pejzažem preovladava tipični dinarski krš, donekle ublažen prostranim šumama bukve u nižim, odnosno munike (endemična vrsta bora) u višim dijelovima. Nedostatak površinskih voda, izolovanost i surovi kraški teren, od takmičara na Orjenskom maratonu zahtijeva puno opreza, ali ujedno ovoj, po mnogo čemu jedinstvenoj trci, udahnjuje jedan poseban avanturistički duh, u kojem dobra fizička priprema predstavlja tek osnovu, ali nikako i garanciju za dobar rezultat!

Prosječna temperatura za kraj maja je oko 11 stepeni C na 1160 m n.v. (gdje je planinarski dom Za
Vratlom, koji predstavlja centaralno mjesto manifestacije), dok je na najvišoj tački (Veliki kabao – 1894 m)
oko 7 stepeni C. Ekstremne dnevne vrijednosti se kreću od minimalnih 0 na vrhu, do maksimalnih 22
stepena C kod planinarskog doma Za Vratlom.

 

Maratonska trasa: subota, 30.maj 2015, 09h

Orjen je izrazito kraška planina, pa za za učešće u maratonu, osim dobre kondicije, valja imati
odličnu koncentraciju i izvježbanost za sigurno a brzo kretanje u takvim uslovima. Staza je duga 24 km,
start i cilj su na 1160 m, a najviša tačka je Veliki (Zubački) kabao, 1894 m. Teren dozvoljava pravo trčanje
samo u pojedinim dijelovima staze (prvenstveno u drugom dijelu maratona). Najveći fizički napor
zahtijevaju usponi na glavni vrh, Veliki (Zubački) kabao, kao i na prevoj Meterizi i vrh Borova glava.
Najravniji je dio od Rujišta do početka uspona na Meterize, a tu je ujedno i najniža nadmorska visina
staze (1100 m). Najviše krivudanja, manjih penjanja i silazaka ima u dijelu između Žitnog dola i Borove
glave (središnji dio prve polovine maratona), gdje je i teren dosta krševit.
Cijela trasa je kvalitetno obilježena klasičnom planinarskom markacijom, a raskrsnice smjerokazima
i natpisima, kao i plastičnim trakama upadljive boje koje ukazuju na predviđeni pravac kretanja.
U višim dijelovima staze Od Borove glave do Velikog kabla treba računati na makar djelimično
zasniježen teren. Naime, sniježne oborine su na Orjenu enormno velike, pa se sniježni pokrivač na proljeće
neobično dugo zadržava.

Dom Za Vratlom, 09:00 – start Maratonske trase. Dužina 27 km. Trasa je isključivo takmičarska i pogodna je za nadprosječno spremne planinare i atletičare

 

Rekreativna trasa: nedelja, 31. maj 2015, 08 h

Start Rekreativne trase je iz strogog centra Herceg Novog, sa trga Nikole Đurkovića, kod Sat kule, u 08 sati. Ova trasa ne zahtijeva posebno znanje niti opremu, ali, valja imati onaj minimum fizičke kondicije potrebne za nekoliko sati laganog hoda. U prvim minutama kretaće se čuvenim novskim skalama do Kanli kule, odakle slijedi postepeni izlazak iz grada preko predgrađa Srbina i Podi. Zatim izlazimo u prirodu kod zaseoka Brajkovina, gdje se nalazi i lijep izvor u šumi lovorike.Ubrzo stižemo do centralnog i ujedno najupečatljivijeg dijela staze: do pješačkih serpentina preko Svetonikoljskog grebena. Ovaj kameni pješački put izvodi nas do sela Žlijebi, na nadmorsku visinu od nešto preko 700 m.

Svakim metrom uspona otvaraju se sve ljepši i širi vidici na ulaz u Boku kotorsku, a vrhunac je vidikovac pred ulazom u selo, kao i vidikovac pred crkvom Svetog Nikole, što je ujedno i zadnja tačka u penjanju. Selo Žlijebi predstavljaju očuvani ruralni kompleks prepoznatljivog izgleda u kome je praktično jedini građevinski materijal kamen. Kameni su zidovi kuća, krovovi, gumna, cistjerne, štale. Kamen se vadi u lokalnom majdanu i prepoznatljiv je po svom ravnom, pločastom izgledu. Na Žlijebima je planiran odmor okrijepljenje i razgledanje, a zatim slijedi povratak u Herceg Novi na mjesto starta. Završetak rekreativne trase planira se 6 do 7 sati nakon starta, uz redovne pauze za odmor i osveženje.

Trg Nikole Đurkovića, 08:00 – start Rekreativne trase. Ova trasa ne zahtijeva posebno znanje niti opremu, ali valja imati onaj minimum fizičke kondicije potrebne za nekoliko sati laganog hoda.

Na ovoj trasi, svakim metrom uspona otvaraju se sve ljepši i širi vidici na ulaz u Boku Kotorsku. Vrhunac je vidikovac pred ulazom u selo, kao i vidikovac pred crkvom Svetog Nikole, što je ujedno i zadnja tačka na usponu. Na Žlijebima je
planiran malo duži odmor, a zatim slijedi povratak u Herceg Novi na mjesto starta.

Završetak rekreativne trase planira se 6 do 7 sati nakon starta, uz redovne pauze za odmor i osvježenje.

Upisnina za maratonsku trasu je 5€, za rekreativnu 2€, a za mlađe od 18 godina se ne naplaćuje. Učesnici maratonske trase ne plaćaju noćenje i imaju organizovan ručak, nakon maratona. Ostali posjetioci koji ne učestvuju u navedenoj
trasi plaćaju punu cijenu noćenja. Vreća za spavanje ili posteljina su obavezni. Učešće na manifestaciji je na sopstvenu odgovornost.
Potvrdu učešća možete poslati na naš e-mail, facebook profil ili na brojeve telefona 069/430-070 i 068/110-150. Molimo sve zainteresovane da se blagovremeno najave, zbog ograničenog broja smještajnog kapaciteta u domu. Ishrana iz ranca.

 

Propozicije 16. Orjenskog maratona

Maratonska trasa (dužina:24 km)

1. Start je u subotu 30. 05. 2015. u 09 h, ispred pl. doma Za Vratlom.Organizator PK Subra zadržava pravo pomijeranja satnice starta ili odlaganja u skladu sa vremenskim uslovima.
2. Pravo učešća na maratonskoj trasi imaju punoljetne osobe, psiho-fizički zdrave, kondiciono adekvatno pripremljene.
3. Na maratonskoj trasi se učestvuje na sopstvenu odgovornost, što takmičari potvrđuju svojeručnim potpisom pri prijavljivanju.
4. Maratonska trasa je isključivo takmičarska, a kategorije su muški i ženski seniori.
5. Učesnici maratonske trase upisuju se po dolasku u pl. dom u petak, 29. 05. 2015, odnosno u subotu 30. 05. 2015. (ako su tek tada došli), najkasnije pola sata prije starta i pri tome dobijaju geog. kartu sa ucrtanom trasom i kontrolnim tačkama, kao i učesnički karton.
6. Učesnička kotizacija od 5 € plaća se pri upisu i preuzimanju štampanih materijala (član 5).
7. Trasa se prelazi samostalno, uz pomoć markirane staze i geografske karte, a preporučljiva je i busola.
8. Zabranjeno je korištenje prečica i uopšte, kretanje van predviđene markirane trase zbog lične sigurnosti i mogućnosti diskvalifikacije od strane organizatora.
9. Maratonska trasa se prelazi isključivo u predviđenom smjeru kretanja, obilaskom kontrolnih tačaka.
10. Kontrolne tačke su: pl. dom Za Vratlom (start i cilj), Borova glava, Orjensko sedlo,Veliki (Zubački) kabao, Orjensko sedlo i Meterizi na kojima se ujedno i verifikuje prolaz takmičarima.
11. Svaki takmičar je obavezan posjedovati sredstvo veze (mobilni telefon), a preporučuje se pribor za prvu pomoć, voda, čeona lampa, ruksak i adekvatna rezervna odjeća.
12. Takmičar je dužan pomoći drugom takmičaru u nevolji i obavijestiti organizatore.
13. Kod pl. domova Za Vratlom i Orjen sedlo, Borovoj glavi, Meterizima kao i katuna Vučji do, dežuraju ekipe za pomoć u slučaju kakve nezgode, a tu je obezbijeđena voda i energenti za takmičare.
14. U slučaju izrazito lošeg vremena i naročito u slučaju grmljavinskih procesa, organizator ima obavezu obavijestiti takmičare na startu, da se kontrolna tačka Veliki (Zubački) kabao ukida.
15. Kako ne poznavanje staze ne bi dovodilo takmičare sa strane u diskriminisani položaj, organizator svim prijavljenim takmičarima maratonske trase omogućava da sedam dana ranije (subota) organizovano obiđu cijelu trasu u pratnji vodiča iz PK Subra.
16. Primjedbe i žalbe predočavaju se organizatoru na cilju (u pl. domu) najkasnije pola sata nakon zaključenja maratona (pola sata nakon dolaska posljednjeg takmičara).
17. Svi takmičari u obje konkurencije, koji na cilj stignu sa uredno verifikovanim kontrolnim tačkama, dobijaju diplome 15. Orjenskog maratona sa naznačenim plasmanom i postignutim vremenom.
– Prva tri mijesta u obje konkurencije dobijaju medalje Orjenskog maratona
– Prvoplasirani u obje konkurencije dobijaju pehar
18. Ako neke kontrolne tačke nedostaju zbog lošeg vremena, plasman i vrijeme se uvažavaju samo ako one nedostaju svim takmičarima. Na taj način postignuto vrijeme ima vrijednost samo za ovaj maraton.
19. Dodatne nagrade nisu zagarantovane i zavise od interesovanja sponzora za ovaj događaj i dodijeljuju za prva 3 mjesta, pod uslovom da je ostvareni rezultat (sa obilaskom svih kontrolnih tačaka) bolji od 6h za seniore, odnosno 8h za seniorke. Ako nije obilažena kontrolna tačka Veliki (Zubački) kabao, limiti se pooštravaju za 2h, i takođe za obaranje rekorda staze u obje konkurencije.

Rekreativna trasa Trajanje: 6-7h

1. Ima popularizacioni karakter i namijenjena je planinarima-početnicima i ostalim ljubiteljima prirode.
2. Učesnici se upisuju pred start u nedjelju, 31.05.2015, od 7 do 8 h na trgu Nikole Đurkovića, plaćajući pri tom kotizaciju od 2 eura (za maloljetne besplatno).
3. Start i cilj je trg Nikole Đurkovića u centru Herceg Novog.
4. Na čelu i začelju, nalaze se vodiči PK Subra.
5. Zabranjeno je samostalno kretanje van kolone i van taze.
6. Učešće punoljetnih osoba je na sopstvenu odgovornost, a maloljetnih, na odgovornost za to ovlaštenih osoba-pratilaca, što se potvrđuje svojeručnim potpisom pri upisu.
7. Neophodna je prikladna odjeća i obuća, voda, hrana i ranac sa rezervnom odjećom.

Najava dolaska i rezervacija smještaja

     Najava dolaska i rezervacija smještaja su obavezne za sve učesnike maratonske i planinarske trase. Prijave se primaju najkasnije do 28. maja 2015. do 19h na e-mail: subra@t-com.me
U prijavi treba navesti barem približan broj učesnika, kao i (eventualnu) potrebu za smještajem u pl. domu Za Vratlom (datum: od-do). Rok za prijave i cjenovni uslovi su isti i za dolazak na upoznavanje sa Maratonskom trasom. Kako je smještajni kapacitet doma ograničen, prednost imaju učesnici maratonske trase, po redosljedu prijavljivanja. Takođe je moguće noćiti u (svom) šatoru u okolini doma.

Uslovi boravka

– Noćenje u pl. domu Za Vratlom je besplatno za učesnike maratonske i planinarske ture.
– Ostali posjetioci plaćaju noćenje 5,00 € po osobi (ograničen kapacitet).
– Noćenje u šatoru sa korištenjem doma: 2,50 € po osobi.
– Napomena: U ove cijene nije uključena učesnička kotizacija!
– Povečerje stupa na snagu u 22 h kako u domu, tako i okolini.
– Zabranjena je konzumacija alkohola u neprimjerenim količinama.
– Ishrana je u sopstvenoj režiji (iz ranca), a u dogovoru je moguća i upotreba domske kuhinje. Takođe, na usluzi je i domski bife (sa standardnim cijenama pića).
– Zajednički ručak obezbijeđen za učesnike nakon završetka maratonske trase.

Ovako je bilo prošle godine : 15. Orjenski maraton

By ARK Fruška gora

Atletsko Rekreativni Klub “Fruška Gora” je klub trkača, rekreativaca i entuzijasta, a pre svega ljubitelja sporta. Naša definicija nije nadmetanje, naš primarni cilj nije rezultat i medalja. Mi smo tu da bi uživali u ovome što radimo i nadmetali se sa nama samima! Rezultat je nešto što dolazi samo po sebi, a uspeh je satisfakcija koju dobijamo radeći ono što nas ispunjava.