Osnovna pravila penjanja po drveću

Dva su osnovna pravila kojih se penjač uvek mora pridržavati prilikom penjanja po dveću. Prvo pravilo je da penjanje u svakom momentu mora biti bezbedno za penjača. Drugo pravilo jeste da penjač u svakom monentu mora voditi računa da ne ošteti stablo na koje se penje.
drveće2

Bezbednost penjača

Prilikom penjanja po drveću koristi se alpinistička oprema kao osiguravajuće sredstvo i kao pomoćno sredsvto za penjanje, samim tim penjač se obavezno mora pridržavati svih uputstava i pravila koja su u vezi sa korišćenjem alpinističke opreme, koja mora biti ispravna i atestirana. Penjač, takođe, mora savladati osnove penjanja po drveću, vezivanje čvorova, tehnike penjanja i spuštanja, postavljanje sidrišta…

Pri svakom penjanju na stablo:

 1. penjač mora biti osiguran, bilo da sam sebe osigurava ili da ga pomoću užeta osigurava druga osoba.
 2. penjač mora dobro proveriti granu, prilikom odabira mesta za postavljanje sidrišta ili prilikom određivanja oslonca u toku penjanja
 3. penjač se ne sme penjati na stabla u čijoj blizini se nalaze dalekovodi ili kroz čiju krošnju prolaze bilo kakvi kablovi
 4. penjač se ne sme penjati po kišnom vremenu, kada su stabala i grane mokri
 5. penjač se ne sme penjati kada su temperature ispod 0 stepeni zbog povećane verovatnoće pucanja grana
 6. penjač, pored šlema, mora da nosi i zaštitne naočare i zaštitne rukavice
 7. penjač se ne sme penjati po stablima na kojima se nalaze gnezda stršljenova ili osa
 8. penjač ne sme uznemiravati ptice i bilo koje druge životinje na stablima i u njihovoj neposrednoj okolini

Preporučljivo je da se penjanje izvodi u dugoj garderobi kako bi se sprečile moguće ogrebotine.

Briga o drveću

Smisao penjanja po drveću, osim sportsko–rekreaktivnog aspekta, jeste svakako buđenje ekološke svesti, kvalitetan odnos penjača i drveta, povratak čoveka prirodi, skretanje pažnje na važnost i lepotu drveća. Za prave penjače pravila koja se odvose na brigu o drveću sigurno su suvišna, ipak se moraju pomenuti zbog onih mlađih, onih koji se prvi put upoznaju sa prirodom, kao i zbog onih koji su neka osnovna pravila, nažalost, zaboravili.

Briga o drveću podrazumeva da se:

 1. nikada ne penje na bolesna satabla, stabla koja umiru ili su umrla
 2. nikada ne penje na drveće čija su stabla manjeg prečnika od 50cm i ne stavlja sidrište na grane manjeg prečnika od 15cm.
 3. na mestima direktnog kontakta grane (stabla) i užeta postavljaju odgovarajući protektori.
 4. bez preke potrebe ne lome, niti seku grane izuzev suvih i trulih
 5. nikada se, prilikom penjanja po drveću, ne smeju koristiti uređaji (bajle, dereze, cepini…) koji na bilo koji način oštećuju stablo
 6. nikada ne ostavlja oprema na stablima, niti se postavljaju bilo kakvi trajni pomoćni uređaji (klinovi, sajle…)
 7. Ne penje na stabla na kojima se nalaze naseljena gnezda ptica.