Kontakt

E-mail adresa: info [at] arkfruskagora.org.rs
Adresa: Stevana Hristića 27. 21000 Novi Sad

Kontakt osobe:

Vladimir Rašković – predsednik
e-Mail: vladimir.raskovic [at] arkfruskagora.org.rs

Boško Stupar – podpredsednik
e-Mail: bosko.stupar [at] arkfruskagora.org.rs

Bojana Kačar Stupar – sekretar
e-Mail: bojana.kacar [at] arkfruskagora.org.rs

Dejan Nikolić – blagajnik
e-Mail: dejan.nikolic [at] arkfruskagora.org.rs

Vladimir Bogovac – koordinator škole atletike
e-Mail: vladimir.bogovac [at] arkfruskagora.org.rs

Milana Gavrilov – glavni trener škole atletike
e-Mail: milana.gavrilov [at] arkfruskagora.org.rs