Značaj penjanja po drveću

Kada govorimo o značaju penjanja po drveću, pre svega, mislimo na opšti značaj i uticaj ove aktivnosti na decu, omladinu, i odrasle.
drveće4

Sportsko – rekreativni značaj

Penjanje po drveću, u svetu, već duže vremena postoji kao sportaska disciplina (Amerika,Novi Zeland, Velika Britanija…). Postoje savezi i asocijacije penjača po drveću, održavaju se svetska prvenstva. Veliki broj klubova se bavi obučavanjem dece za penjanje po drveću. Najveći broj članova klubova predstavlja apsolutne rekreativce, koji osim vožnje bicikla, šetnje i trčanja biraju i penjanje po drveću kao način rekreacije i boravka u prirodi.

Zdravstveni značaj

Penjanje, kao aktivnost koja pozitivno utiče na zdravlje, pripada grupi lokomotornih vežbi koje služe za aktiviranje celokupnog organizma, izmeštanje iz neaktivne svakodnevice i aktivno boravljenje, kretanje i osvajanje prostora. Penjanje je, takođe, prirodan oblik kretanja koji spada u biotičko-motorička znanja za efikasno savladavanje prepreka, što svedoči da je taj oblik kretanja urođena potreba čoveka.

Penjanje kao aciklična, svesna i kontrolisana radnja isključuje automatizaciju i utiče na ekonomizaciju kretanja, sigurniju kontrolu složenih pokreta i poboljšava koordinaciju sva četiri ekstremiteta (kinestetički osećaj i lokalizaciju cilja, koncentraciju, prostornu percepciju i orijentaciju), te utiče na trodimenzialnost pokreta i kreativnost.

Opterećenje koje radnoj muskulaturi pruža vlastita težina penjača podstiče stalno i pravilno pozicioniranje težišta tela, čime se poboljšava stabilnost i ravnoteža.

Zbog kompleksnosti penjačke aktivnosti, uvek prisutne koordinacije celog organizma, složenih motoričkih i kognitivnih zadatka, osim fizičkog napora, penjač se i intelektualno napreže kao usred partije šaha.

Vežbe penjanja veoma su pogodne i za postizanje opšte pokretljivosti dece, posebno za jačanje mišića, veza i zglobova ramenog pojasa i ruku. Značajna je uloga ovih vežbi u sprečavanju telesnih deformiteta, kao i njihovom otklanjanju, ukoliko se pojave u blažim formama.

Ekološki značaj

Penjanjem po drveću uspostavlja se ponovni kontakt deteta i prirode poserdstvom drveta. Stalnim odlascima u prirodu, prepoznavanjem različitih vrsta stabala,uočavanje m obolelog drveća i trulih grana, razvija se ekološka svest kod dece. Teorijska nastava, kao osnovni deo obuke za penjanje po drveću, jednim svojim delom, obuhvata i predavanja o značaju drveća za našu planetu i štetnosti uništavanja šuma.

Edukativan značaj

Da bi se uopšte moglo baviti penjanjem po drveću potrebno je:
savladavanje osnovne alplinističko-penjačke obuke i korišćenje alpinističke opreme sa osiguranjem. To podrazumeva: pravilno oblačenje pojasa, znanje vezivanja čvorova, pravilna upotreba osnovne opreme, upotreba zaštitne opreme.

Savladavanje osnove orijentiringa i snalaženje u prirodi pomoću kompasa, osnove kampinga, razna izviđačka iskustva i njihova primena, sastavni su deo obuke kao neophodnog uslova potrage za atraktivnim, visokim, stablima za čije je pronalaženje potreban sposobnost orijentisanja i duži boravak u prirodi.

Društveno- sociološki značaj

U društveno-sociološkom smislu penjanje na drveće potstiče razvoj socijalne pripadnosti i otkrivanje sopstvenih sposobnosti, osećaja hrabrosti, samopouzdanja, samokontrole, discipline, upornosti, razvija samopoštovanje, pojačava osećanje raspoloženja i zadovoljstva, smanjuje anksioznost, nesigurnost agresivost i pomaže pronalaženju optimalne fizičke i mentalne aktivacije,

Turistički značaj

Razvojem penjanja po drveću, kao sportsko-rekreativne discipline kod nas, obogaćuje se turistička ponuda u okviru aktivnog turizma koji je iako izuzetno tražen (posebno kod stranih gostiju) nedovoljno zastupljen u aktuelnoj turističkoj ponudi.
Aktivnosti kojima će se obogatiti turistička ponuda su:

  1. Izrada mapa zaštićenog drveća od kulturnog – istorijsko značaja.
  2. Izrada mapa najvišeg, najstarijeg i najzanimljivijeg drveća Fruške gore i Novog Sada.
  3. Organizovanje pešačkih ruta za obilazak pomenutog drveća.
  4. Boravak i smeštaj u neposrednom ili bliskom okruženju drveća.
  5. Mogućnost penjanja po najvišim stablima.