ASB-Atletski savez Beograda

 

Adresa: Deligradska 27/1, 11000 Beograd, Srbija, Poštanski adresni kod (PAK): 111906, Telefon/Faks: +381 (0)11 2658564, Telefon: +381 (0)11 2681732
Račun br: 145-18109-65 Marfin banka, PIB: 101287724, Mat.br: 07057717
Web site: http://www.atletskisavezbeograda.com
E-mail: atletskisavezbeograda@gmail.com

 

VI MEĐUNARODNI ATLETSKI MITING
,,MEMORIJAL PROF. ALEKSANDAR MARINKOVIĆ’’
RASPIS TAKMIČENJA
Organizator:
Atletski savez Beograda
Deligradska 27/1, 11000 Beograd
Pokrovitelj:
Sekreterijat za sport i omladinu Grada Beograda
Termin:
16. maj 2015. godine /subota/ 15:00 časova
Mesto:
Atletski stadion Vojne akademije, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd

Pravo nastupa:
Mlađi juniori/kе, 1998/1999
Stariji juniori/ке, 1996/1997

Svi takmičari moraju da imaju obavljen lekarski pregled (sposoban za takmičenje).

Učesnici:
Svi učesnici imaju pravo nastupa u 1 (jednoj) disciplini.

Discipline:
Muškarci: 100m, 400m, 800m, 110m pr, skok u vis, skok u dalj, bacanje kugle, bacanje koplja, 3000m.
Žene: 100m, 400m, 800m, 100m pr, skok u dalj, skok u vis, bacanje kugle, bacanje koplja, 3000m.

U tehničkim disciplinama svi takmičari imaju pravo na po 6 (šest) pokušaja.

Način bodovanja: Bodovanje se vrši na osnovu najboljeg rezultata prema IAAF tablicama.

Nagrade:
Tri prvoplasirana takmičara-ke u svakoj disciplini dobijaju medalje i diplome ASB.

Prijavljivanje:
Poslednji rok za prijavu je sreda, 13. maj 2015. do 24:00 časa na faks: 011 / 2658-564 ili
е-mail: prijave.asb@gmail.com

 

OKVIRNA SATNICA TAKMIČENJA

15:00
100 м prepone /Ž/
Dalj /М/
Vis /Ž/
Koplje /Ž/
15:15
110 м prepone /М/

Kugla /М/

15:30
100 м /Ž/

15:45
100 м /М/

16:00
400 м /Ž/
Koplje /М/
16:15
400 м /М/

Dalj /Ž/
Kugla /Ž/
16:25
800 м /Ž/
Vis /М/
16:35
800 м /М/

16:45
3000 м /Ž/

17:00
3000 м /М/

17:20
Proglašenje najuspešnijih pojedinaca: ,,Memorijal Prof. Aleksandar Marinković’’