TROFEJ BEOGRADA
RASPIS ZA TAKMIČENЈE
Organizator:
Atletski savez Beograda
Deligradska 27/I, 11000 Beograd

Pokrovitelj:
Sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda

Termin:
09. maj 2015. godine /subota/ 15:00 časova

Mesto:
Atletski stadion Vojne akademije, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd.

Pravo nastupa:
Mlađi juniori/ke,
Stariji pioniri/ke (sa pravom selekcije organizatora).

Svi takmičari moraju da imaju urednu takmičarsku legitimaciju i overen lekarski pregled.

Učesnici:
Registrovani atletičari-ke atletskih klubova iz Republike Srbije, kao i atletičari -ke iz inostranstva.
Discipline:
Devojčice: 100m, 100m prepone, 400m, 400m prepone, 800m, 3000m, vis, koplje, kugla, dalj.
Dečaci: 100m, 110m prepone, 400m, 400m prepone (memorijalna trka Mirko Petrevski), 800m, 3000m, dalj, kugla, koplje, vis.

Za sve tehničke discipline broj pokušaja je 4 (četiri).

Za takmičenje u celini važe propozicije ASB.

Rok za prijavu:
Poslednji rok za prijavu je sreda 06. maj 2015. godine do 24:00 časa na faks: 011 / 2658-564 ili
e-mail: prijave.asb@gmail.com

Nagrade:
Tri prvoplasirana takmičara-ke u svakoj disciplini dobijaju medalje i diplome ASB. Pobednik memorijalne trke, 400m prepone, dobija specijalni pehar.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti kancelariji ASB na telefone 011/2658-564; 2681-732; generalnom sekretaru, Nikoli Peniću 064/8386100; tehničkom sekretaru, Ivanu Momiću 064/838 6101 ili na e-mail: atletskisavezbeograda@gmail.com

 

Adresa: Deligradska 27/1, 11000 Beograd, Srbija, Poštanski adresni kod (PAK): 111906, Telefon/Faks: +381 (0)11 2658564, Telefon: +381 (0)11 2681732
Račun br: 145-18109-65 Marfin banka, PIB: 101287724, Mat.br: 07057717
Web site: http://www.atletskisavezbeograda.com
E-mail: atletskisavezbeograda@gmail.com

 

 

OKVIRNA SATNICA TAKMIČENЈA
15:00
100 m prepone /Ž/
Dalj /M/
Vis /Ž/
Koplje /Ž/
15:15
110 m prepone /M/

Kugla /M/

15:30
100 m /Ž/

15:45
100 m /M/

16:00
400 m /Ž/
Koplje /M/
16:15
400 m /M/

Kugla /Ž/

16:25
800 m /Ž/
Vis /M/
Dalj /Ž/

16:35
800 m /M/

16:45
3000 m /Ž/

17:00
3000 m /M/

17:15
400 m prepone /Ž/

17:25
400 m prepone /M/ Memorijal ,,Mirko Petrevski“
17:35
Proglašenje najuspešnijih atletičara-ki