4. Maraton Nocny

4 Maraton Nocny w Nowym Sadzie

Drodzy przyjaciele i goście naszej strony, mamy zaszczyt zaprosić na nasz ulubiony bieg – 4 Maraton Nocny w Nowym Sadzie, jeden z największych w Serbii, który odbędzie się w dniu 29 czerwca 2013 roku, w Międzynarodowym Dniu Dunaju i na cześć Dunaju. Biegając tej nocy nad brzegiem wspaniałej rzeki, będziemy przypominać sobie po raz kolejny, że jesteśmy również niewielką częścią środowiska, które nas otacza. Swoją obecnością liczni miłośnicy rekreacji i przyrody, poprzez aktywność fizyczną, zwracają uwagę i podnoszą świadomość o konieczności ochrony ajwiększego ekosystemu w Europie, i w ten sposób dołączą się do innych miast nad Dunajem w całej Europie!

4. Noćni maraton
4. Noćni maraton

U tekstu koji sledi nalaze se informacije o samoj manifestaciji, a više detalja će biti objavljivano kako se datum trke bude približavao.

Organizator

Atletyczno – rekreacyjny klub „Fruszka Gora” – Novi Sad

Miejsce

Novosadski kej, Novi Sad, Serbia

Dystanse

  • Maraton 42,2 km
  • Półmaraton 21,1 km
  • Mini maraton  4 km

Termin

  • Sobota, 29 czerwca 2013,
  • 20 h – otwarcie imprezy,
  • 21 h – start w maratonie i mini maratonie,
  • 22 h – start w półmaratonie.

Biuro zawodów

Novosadski kej (molo nad Dunajem), przy stadionie Fudbalski Klub „INDEX” (Klub
piłkarski „INDEX”), niedaleko od Wydziału Filozofii (ulica Dr Zorana Đinđića 2)

ZgŁoszenia i wpisowe

Zgłoszenia on-line do 19 czerwca 2013 oraz w Biurze Zawodów od 17godz. do 19
godz. w dniu biegu.

Opłata startowa dla zgłoszonych on-line wynosi 1000 dinarów (10 euro). W ramach
opłaty startowej on-line uczestnik otrzymuje kompletny pakiet startowy.

Opłata startowa dla zgłoszonych w Biurze Zawodów wynosi 700 dinarów (7 euro), ale
bez pakietu startowego.

Szczegółowa instrukcja opłaty startowej znajduje się (tutaj).

Uczestnictwo

Prawo startu w maratonie mają osoby, które do dnia 29 czerwca 2013 roku ukończą
18 lat.
Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w półmaratonie i mini
maratonie, pod warunkiem podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna
prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

Klasyfikacje i nagrody

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn.

Puchary i dyplomy, oraz nagrody rzeczowe przyznane będą: dla trzech pierwszych
kobiet i trzech pierwszych mężczyzn w maratonie i półmaratonie, oraz dla trzech
najlepszych mieszkańców Nowego Sadu.

Wszyscy, którzy ukończą maraton lub półmaraton na mecie dostają medal i dyplom.

Trasa

Molem Dunaju na pętli długości 5250 m. Maratończycy pokonują 8 pętli, a
półmaratończycy 4.

Punkty odświeżania będą znajdować się na nawrotach.

Limit czasu

  • maraton- 6 godzin,
  • półmaraton- 3 godziny,
  • mini maraton- 45 minut.


View Staza 4. Noćnog maratona in a larger map

Zakwaterowanie

Polecane zakwaterowanie dla 4. Maraton Noc:

Znajduje się on w centrum miasta i pieszej odleglosci 5 min pieszo do rozpoczęcia maratonu. Ceny już od 10 € za noc.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania lub zażalenia dotyczące 4-gi maratonu Noc można pisać jak na adres maraton@arkfruskagora.org.rs

Facebook page 🙂

Jak i w poprzednich latach, Organizator zapewnia niezapomnianą zabawę!!! 🙂

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.