Zgłoszenia on-line

Proszę uważnie przeczytać szczegółową instrukcję uiszczenia
opłaty startowej

Przelew należy zrobić najpóźniej do 19 czerwca 2013. Po tym terminie można zgłosić się w Biurze Zawodów, ale zawodnik nie dostanie pakietu startowego.

Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie opłaty startowej.

Na liście startowej będą tylko osoby, które uiściły opłatę startową. W razie reklamacji proszę wysłać uwagi na adres maraton@arkfruskagora.org.rs