Objavljeni su rezultati 8. Savskog Polumaratona održanog 11. novembra 2014 su: