Uspešno plačilo

Vaše vplačilo je bilo uspešno

Vplačilo prijavnine za 4. Nočni maraton je bilo uspešno. Če ste prijavnino vplačali, a vas v roku 48 ur po izvedenem vplačilu ni na seznamu tekmovalcev, nam pošljite opozorilo na naslov maraton@arkfruskagora.org.rs.

Nazaj na stranicu najave.