Trka će se odršati u subotu 09.0ktobra 2010. godine u organizaciji AK Vetertan iz Beograda.

Start i cilj su na platou Spomen parka ”Jajinci”

Početak je u 11 časova.

PRAVO UČEŠĆA

U trci mogu učestvovati sv oni koji to žele, pod uslovom da su zdravstveno sposobni za takvu vrstu takmičenja. Svaki takmičar nastupa na sopstvenu odgovornost. Provere godišta za takmičare iz lične karte, a za učenike iz đačke knjižice ili zdravstvene knjižice. Za maloletne takmičare odgovorni su oni koji ih dovedu na trku.

STAZA

Staza trke

Staza je u vidu pravougaonika dužine oko 1000 m.

Trči se kružno.

Juniori, juniorke, seniori, seniorke, veterani do 69 god., veteranke do 49 god. trčaće 4 kruga, a veterani preko 70 god i veteranke preko 50 god. trčaće 2 kruga.

Pioniri i pionirke će trčati jedan krug.

Atletske škole A trče 500 m.

Atletske škole B trče 500 m.

Pedškolska deca trče 100 m.

Podloga je većim delom asfaltna, a manjim delom makadamska

SATNICA

11:00 Svečano otvaranje

11:02 100 m Predškolci/ke

11:05 500 m Atletske škole A

11:10 500 m Atletske škole B

11:15 1.000 m Mlađi pioniri/ke

11:25 1.000 m Stariji pioniri/ke

11:35 4.000 m Juniori, jubiorke

Seniori, seniorke

Veterani do 69 god. i veteranke do 49 god.

4 kruga)

11:35 2.000m Veterani preko 70 god. i veteranke preko 50 god.

(2 kruga)

Proglašenje pobednika po kategorijama posle završetka svake trke.

Posluženj hranom i pićem posle trke.


KATEGORIJE TAKMIČARA

Veteranke 35-49, 50-59, 60-69 i preko 70

Veterani 40-49, 50-59, 60-69 i preko 70

Seniori /Seniorke

Juniori/Juniorke (rođeni od 91 do 94)

Stariji pioniri i pionirke (rođeni 95 i 96)

Mlađi pioniri i pionirke (rođeni 97 i 98)

Atletske škole A – (rođ. 99 i 2000)

Atletske škole B – (rođ. 2001/2002)

Predškolci/ke – (rođeni 2002 i kasnije)

NAGRADE

Za sve učesnike po kategorija,a od 1. Do 3.

Mesta predviđene su diplome, medalje i majice; a za pobednike u juniorskim, seniorskim i veteranskim kategorijama i pehari.

PRIJAVLJIVANJE

Prijavljivanje je u Jajincima, neposredno pred trku. Bliže informacije mogu se dobiti preko telefona:

064/2070760 i 011/3236947 – Aleksandar Šljivić

063/8636502 i 011/2755974 – SrćkoMićić

Startnina se ne plaća.

PREVOZ

Takmičari na takmičenje dolaze individualno.

Do Trošarine dolaze autobusima 47, 48, 50 i 78 i tramvajima 9, 10 i 14.

Od Trošarine do Spomen parka ”Jajinci” autobusima 400, 401, 402, 403,404, 405 i 407.