14, 16. i 18. aprila 2010. Držao sam školu orjentiringa u Bukovca. Ovaj trodnevni kurs su pohađala deca uzrasta od petog do osmog razreda, učenici osnovne škole u Bukovcu.

  1. Dan – teorija 22 dece.
  2. Dan – teorija 33 dece.
  3. Dan – praktično na terenu “Selište” 33 dece i dvoje odraslih.

Organizator je bio PSD “Vilina Vodica” iz Bukovca. Škola je bila besplatna, tako da sam i ja radio volonterski.

Izveštaj napisao: Zoran Marković, počasni član ARK Fruška Gora

By Boško Stupar

Triatlonac, trkač, orjentirac, penjač, avanturista, entuzijast, boškotlonac, kažu prijatelji :)