P  R  O  P  O  Z  I  C  I  J  E   za 3-4. trku

         

Organizator: Biciklistički klub „Elite” Novi Sad i Opština Sremski Karlovci

 

Datum:   14.04.2013, nedelja

 

Mesto:Sremski Karlovci, Stražilovo

 

Pravo učešća:licenciraniamateri (cfa), veterani (mastersABCDW), mlađi kadeti, kadeti, juniorke i     seniorke. Za slučaj jednodnevne licence potrebna je važeća polisa osiguranja za slučaj nezgode, lekarski pregled ne stariji od 6 meseci i popunjen Zahtev za učešće.

Kotizacija (startnina): po takmičaru 550,00 dinara po trci. (seniorke, juniorke, CFAW i mastersW: gratis)

Uplata kotizacije organizatoru vrši se na račun: 340-4918-17  sa pozivom na broj trke ili prilikom prijave.  

 

Startni broj: dupli startni brojevi kupuju se po ceni od 200,00 dinara i važe za ceo ciklus, a posle finalne trke, kao suvenir ostaju učesniku.    

 

Prijave: na mestu starta od 10,00 časova (do 10 minuta pre starta), ili od 14,00 časova na Stražilovu

 

Staza:  3.trka: Sr.Karlovci – Petrovaradin PC – Čardak BC – Paragovo – Iriški Venac BC – Paragovo – Čardak BC – Petrovaradin – Sr.Karlovci – Stražilovo.

              4.trka: Stražilovo – Sr.Karlovci BC + PC + BC – Stražilovo.

 

Dužina:  49 km + 21 km

 

Start:  u 11,00  i 15,00

 

Ocenjivanje:Pobednik je takmičar koji savlada celokupnu stazu za najkraće vreme i prvi prođe kroz cilj. Na trkama će biti 2 PC i 4 BC. Svi osvojeni bodovi iz obe trke po bodovanju za Dunavski kup prema Generalnim propozicijama Dunavskog kupa 2013, računaju se za plasman Velike nagrade Sr.Karlovaca.

 

Opšte odredbe:trke se voze po Pravilniku UCI, Tehničkom pravilniku BSS, Generalnim propozicijama 21.Dunavskog kupa 2013. i ovim Propozicijama. Trke se voze u režimu saobraćaja u „koloni pod pratnjom”.

Takmičari su dužni da nose zaštitne kacige za sve vreme trke (i u zagrevanju). Tip bicikla nije limitiran osim direktnog (fiks) prenosa.

Antidoping: sprovode inspektori ADAS-a prema Generalnim propozicijama 21.Dunavskog kupa 2013.

Učesnici svojim startom usvajaju ove Propozicije i voze na svoju vlastitu odgovornost, te Organizator ne prihvata nikakvu odgovornost za štete, nastale postupcima samih učesnika ili trećih lica.

 

Nagrade:  – medalje za prva tri takmičara u apsolutnoj kategoriji za Dunavski kup

           – pehari V.N.Sremskih Karlovaca za prva tri takmičara apsolutno po ukupnim bodovima iz obe trke (sa BC i PC)

           – medalje V.N.Sr.Karlovaca za prva tri u kategorijama: amateri, žene, ABmasters, CDmastersgeneral.

 

Kazne:Po Kodeksu kazni Dunavskog kupa

 

Troškovi:Organizator snosi troškove organizacije, suđenja, trofeja i zajedničkog ručka, dok ostale troškove snose sami učesnici.

 

Napomena: trke se voze po svakom vremenu

                                                                                                                     ORGANIZATOR

www.danubecup.org

Međunarodna biciklistička trka veterana i amatera

„21.Dunavski kup 2013

Velika nagrada Sremskih Karlovaca

 

SATNICA SA KILOMETRAŽOM

14.04.2013

 

I etapa – Sr.Karlovci – Petrovaradin – Paragovo – Iriški Venac – Paragovo – Petrovaradin – Sr.Karlovci – Stražilovo, 49 km.

 

11,00                Start–ul.Mitropolita Stratimirovića (kod zgrade stare opštine)      0          0        49

11,02        ß     izlaz na II-102 (M 22.1), levo prema Novom Sadu                         1,5       1,5     47,5

11,05                semafor                                                                                    1,5       3        46

11,13                Puckaroš – vrh – Karlovački drum                                               4          7        42

11,14                Tekije, Petrovaradin, ul.Preradovićeva                                        1          8        41

11,15        ß     semafor, skretanje levo – ul.Račkog, I B-13 (21)                                      1          9        40

11,17                benz.pumpa (PC)                                                                      1,5     10,5      38,5

11,23                nadvožnjak Čardak (BC)                                                            3,5     14        35

11,29                Paragovo, početak uspona                                                        4,5     18,5      30,5

11,55        ß     Iriški Venac – vrh (BC) – skretanje levo na spust                         4        22,5      26,5

11,50                kraj spusta, Paragovo                                                               4        26,5      22,5

11,58                nadvožnjak Čardak (BC)                                                            5        31,5      17,5

12,03                Petrovaradin, ul.Račkog                                                            3,5     35        14

12,05        à     semafor, skretanje desno – ul.Preradovićeva, II-102 (M 22.1)       1        36        13

12,08                Tekije                                                                                        2        38        11

12,10                Puckaroš                                                                                  1        39        10

12,11                kraj spusta                                                                                1        40          9

12,14                Sr.Karlovci, semafor                                                                  2        42          7

12,17        à     izlaz sa M 22.1 – skretanje desno u ul.Mitropolita Stratimirovića    1,5     43,5        5,5

12,19        ß     skretanje levo u ul.Karlovačkih đaka                                           1,5     45          4

12,19        ß     semafor, skretanje levo u ul.Gajeva                                            0,2     45,2        3,8

12,19                ul.Belilo                                                                                                0,4     45,6        3,4

12,21                Stražilovački put                                                                        1,1     46,7        2,3

12,25                Stražilovo–Cilj (100 m pre ulaza u park Stražilovo)                      2,3     49          0

 

II etapa – Stražilovo – Sr.Karlovci – Stražilovo, 21 km.

 

15,00                Start–Stražilovo, Stražilovački put                                              0          0        21

15,05                Sr.Karlovci, ul.Belilo                                                                  2,8       2,8     18,2

15,07                ul.Gajeva                                                                                  1,1       3,9     17,1

15,07        à     semafor, skretanje desno u ul.Karlovačkih đaka                                     0,2       4,1     16,9

15,08        ß     skretanje levo u ul.Patrijarha Rajačića (ulaz u I krug)                    0,3       4,4     16,6

15,10                početak ul.Petrovaradinske (BC)                                                0,8       5,2     15,8

15,11        à     skretanje desno, izlaz na II 102 (M 22.1)                           0,8       6        15

15,14                semafor                                                                                    1,5       7,5     13,5

15,17        à     skretanje desno u ul.Mitropolita Stratimirovića                            1,6       9,1     11,9

15,20        à     skretanje desno u ul.Patrijarha Rajačića (ulaz u II krug)                 1,6     10,7      10,3

15,22                početak ul.Petrovaradinske (BC)                                                0,8     11,5        9,5

15,23        à     skretanje desno, izlaz na II 102 (M 22.1)                           0,8     12,3        8,7

15,26                semafor                                                                                    1,5     13,8        7,2

15,28        à     skretanje desno u ul.Mitropolita Stratimirovića                            1,6     15,4        5,6

15,31        ß     skretanje levo u ul. Karlovačkih đaka                                          1,6     17          4 

15,31        à     semafor, skretanje levo u ul.Gajeva                                            0,2     17,2        3,8

15,32                ul.Belilo                                                                                                0,4     17,6        3,4

15,34                Stražilovački put                                                                        1,1     18,7        2,3

15,38                Stražilovo–Cilj (100 m pre ulaza u park Stražilovo)                      2,3     21          0                     

Mapa1_11sati

 Mapa1_15sati

Dodatne informacije i website:

E-mail: t2tarjan@gmail.com

Web:    www.danubecup.org