XXII DUNAVSKI KUP 2014

Poštovani,

U prilogu su Propozicije za prvu trku XXII Dunavskog kupa 2014. Podsećam Vas da je ova trka ujedno i CX Šampionat Srbije za maastere i CFA oba pola koji učestvuju sa važećom licencom i na biciklima po UCI pravilniku za CX trke. Uvodna trka je CX Šampionat Srbije za U13 licencirane takmičare oba pola na biciklima bez tipskog ograničenja.

Srdačan pozdrav!

Tibor Tarjan

BICIKLISTIČKA TRKA DUNAVSKI KUP

DANUBE CUP CYCLING RACE

Biciklistički klub ELITE cycling club

MISE DIMITRIJEVICA 6A, 21000 NOVI SAD

Cell: + 381 64 11 484 76

Tel: +381 21 542 281

E-mail: t2tarjan@gmail.com

1.trka

P r o p o z i c i j e

ORGANIZATOR: BK “Elite” Novi Sad

DATUM: 16.03.2014 (nedelja)

MESTO: Novi Sad, Studentski park, kod Filozofskog fakulteta.

PRAVO UčEšćA: amateri i masteri, kao i žene (elite i masterke), juniorke, kadeti i mlađi kadeti te U13 u uvodnoj-revijalnoj trci sa važećom licencom za 2014. godinu, kao i nelicencirani takmičari sa važećom polisom osiguranja, lekarskom potvrdom ne strijom od 6 meseci i ličnom kartom.

STAZA: ciklo-kros, dužina kruga 1600 metara.

DUžINA TRKE: 40 minuta (U13 – 2 kruga = 3.2 km).

PRIJAVE I PODELA BROJEVA: za sve kategorije uz važeću UCI licencu, na mestu starta trke 60 min. (najkasnije 15) pre starta.

KOTIZACIJA: 400 din. po takmičaru. Za kategorije U13 gratis.
START: 11:15 časova (U13 – u 11:00).

OCENJIVANJE: Pobednik je takmičar koji pravilno savlada celokupnu stazu i prvi stigne na cilj.

OPšTE ODREDBE: trka se vozi po Tehničkom pravilniku UCI i BSS kao i ovim Propozicijama. Dozvoljeni su bicikli svih tipova.

Takmičari su dužni da nose zaštitne kacige za sve vreme trke (i u zagrevanju).
Zamena bicikla, otklanjanje defekata i kvarova dozvoljena je samo u obeleženoj PIT zoni.

Dostignuti takmičari su obavezni da omoguće nesmetan prolaz takmičarima koji su ih dostigli i nastavljaju trku.

Učesnici svojim startom potvrđuju da su upoznati sa sadržinom ovih Propozicija i da voze na svoju odgovornost.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode pričinjene od samih učesnika ili trećih lica.

Eventualne izmene ili dopune propozicija Organizator će objaviti 60 minuta pre starta trke.

KAZNE: po Kodeksu kazni Dunavskog kupa.

NAGRADE: nagradiće se tri prvoplasirana takmičara u medaljama i U13 diplomama od 1-10.mesta.

TROšKOVI: Organizator snosi troškove organizacije, sudija i nagrada, dok ostale troškove snose sami učesnici.

NAPOMENE: *Organizator zadržava pravo da takmičenje ne održi ukoliko 24 sata pre održavanja takmičenja prognozirana dnevna temperatura za dan takmičenja bude niža od –5 stepeni i o tome će obavestiti sve zainteresovane na www.danubecup.org.

DKlogo_22DK2014_T1