Na takmičenju po prvi put učestvuju deca sa smetnjama u učenju i mladi ometeni u razvoju (štićenici).
Program
PLIVANJE: 9. avgust 2014.
7,30 – 9,45 Prijava za plivački maraton
9,45 Svečano otvaranje
10,00 Start Bubamara i mlađih uzrasta
10,30 – 13,00 Start i trajanje takmičenja
14,00 Objava rezultata

Daljinsko plivanje: 50 m, 600 m, 800 m, 3000 m
TRČANJE: 9. avgust 2014.
14,00-16,00 Prijava za atletski maraton
16,30 Takmičenje predškolaca
18,00 – 20,00 Start i trajanje atletskog takmičenja
19,30 – Objava rezultata i disko na otvorenom
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dužine staza: 200 m, 1500 m, 3000 m, 9.000 m

Trase:
200 m: na peskovitom Štrandu u Kanjiži
1500 m: 0,5 kruga – asfaltnim putem
3000 m: 1 krug – asfaltnim putem
9.000 m: 3 kruga – asfaltnim putem

Vremenski limit: 2 časa neto
Kotizacija: 500,00 din. ili 5 evra.
Na takmičenju besplatno učestvuju predškolci, deca sa smetnjama u učenju, mladi ometeni u razvoju, odnosno treći prijavljeni član u svakoj porodici, kao i roleraši.
U kotizaciji je sadržano za PLIVAČE NA DUGE STAZE i TRKAČE-MARATONCE:
– učešće na takmičenju
– pojedinačna medalja za svakog takmičara koji stiže do cilja
– majica sa amblemom 33. MARATON-a
– osveženje na cilju svakom takmičaru (za trkače: + 3 stanice sa osveženjem na 3 – 6 – 9 km)
– medicinska služba
– zatvorena i obezbeđena trasa trke
– predškolcima, pionirima, deci sa smetnjama u učenju i mladima ometenim u razvoju – spomenica
– onlajn galerija slika
– onlajn spisak rezultata
Osveženje:
– svaka 1.5 kilometra
– za postavljenje pojedinačnih osveženja nema mogućnosti
Svlačionica, garderoba: U šatorima postavljenim na Tisinoj obali.
Preuzimanje startnih brojeva i majica:
08. avgusta 2014. od 16.00 do 19.00 u šatorima postavljenim na Tisinoj obali.
9. avgusta 2014. od 07.30 do 09.45 u šatorima postavljenim na Tisinoj obali.
9. avgusta 2014. od16.00 do 19.00 u šatorima postavljenim na Tisinoj obali.

 
PLIVANJE:

600 m deci sa smetnjama u učenju i mladima ometenim u razvoju
50 m predškolci
600 m 11 godina i manje
800 m 12–15 godina
3.000 m 12 godina i manje
3.000 m 13–15 godina
3.000 m 16–19 godina
3.000 m 20–29 godina
3.000 m 30–39 godina
3.000 m 40–49 godina
3.000 m 50–59 godina
3.000 m 60–69 godina
3.000 m 70 godina i više

 
TRČANJE :
1.500 m deci sa smetnjama u učenju i mladima ometenim u razvoju
200 m predškolci
1.500 m 10 godina i manje
3.500 m 11–15 godina
9.000 m 14 godina i manje
9.000 m 15–20 godina
9.000 m 21–28 godina
9.000 m 29–37 godina
9.000 m 38–45 godina
9.000 m 46–53 godina
9.000 m 54–61 godina
9.000 m 62–69 godina
9.000 m 70 godina i više

Organizator takmičenja: OPŠTINA KANJIŽA
Cilj takmičenja:
Obogaćenje sportskih i turističkih manifestacija Kanjiže
Promovisanje zdravog života, redovnog bavljenja sportom, trčanja i plivanja na duge staze, te obezbeđenje mogućnosti za takmičenje amaterskim i profesionalnim atletičarima i plivačima.
Datum takmičenja: 9. avgust 2014. (subota)
Predsednik Organizacionog odbora: Anastazija V. Takarič
Informacije: www. maratonkanjiza.hu
E–mail: maraton@kanjiza.rs
Kontakt: Marijana Bede Sajko +381 64 806 2158

 

terkep