P O D P O K R O V I T E LJ S T V O M
O P Š T I N E B O R
Povodom Dana oslobođenja Bora I
68 Godina od održanih Radnih akcija na Crnom Vrhu

Logo

BOR

O R G A N I Z U J E
17.CRNOVRŠKI MARATON

Start trke je u Nedelju 29.09.2013 godine u l0,00 časova na Crnom Vrhu od spomenika radnim akcijama.Dužina staze je 21,0 km. Staza je trasa Crnovrške pruge, ulicama Zajčarska,Crnovrških Brigada,Devete Brigade,Petra Kočića do stadiona na IV-tom kilometru gde je cilj,Trasa je u blagom padu do cilja.
KATEGORIJE:
1.Seniori do 40 god ( Memorijalna trka “Goran Raicević”)
2.Veterani od 40-44 godina
3.Veterani od 45-49 godina Memorijalna trka (Miroslav Pavlović “TRLE”)
4.Veterani od 50-54 godina Memorijalna trka (Major Milan Tepić)
5.Veterani od 55-59 godina
6.Veterani preko 60 godina
7..Žene Memorijalna trka
8.Štafetna trka 3X( tri takmičara)
NAGRADE I PRIZNANJA
Tri prvoplasirana takmičara svakoj kategoriji dobijaju :diplomu,medalju i pehar
Tri prvoplasirana u apsolutnoj kategoriji dobijaju i novčane nagrade,diplome i pehare
Pobednici štafetne trke dobiće diplome, medalje i majicu
Medalje će se deliti u kategoriji ako ima najmanje tri takmičara
Svaki takmičar dobija učesničku majicu a kada stigne na cilj dobiće i diplomu za učesće sa upisanim postignutim vremenom.
Najmladji, najstariji i domaći takmičar biće posebno nagradjeni
Za sve učesnike trke organizovan je zajdenički ručak
STARTNINA: Startnina se plaća 600,00 dinara po učesniku
Pravo nastupa imaju svi bez obzira na klupsku pripadnost , pol i godine.
Prijavljeni takmičari snose odgovornost za svoje zdravstveno stanje
Oznake na stazi nalazice se na svaki kilometar a okrepne stanice na svakih 5 km.Okupljanje takmičara i podela brojeva vršiće se na sam dan trke ( 8,00 – 9,00 ) sat vremena pre starta trke na stadionu IV km.(29.09.2013)PRIJAVA:Prijave slati na adresu Stanisa
Aksic 1921o Bor. Kralja petra I broj 12 tel. i na 061-61-26-848 Mail: fast030@yahoo.com

E-mail prijava za 17. Crnovrški Polumaraton 2013.
BOR, NEDELJA 29.09.2013.GODINE
Prijava se popunjava za svakog takmičara posebno (koliko takmičara, toliko prijava).
Prijavu slati u formatu koji ste preuzeli (.doc)

Prezime

Ime

Datum rođenja

Lični rekord

Veličina majice

Pol
muški
Ženski

Klub

Država

Ptt broj

Mesto

Adresa

Telefoni (fiksni/mobilni)

E-mail adresa

Izjava:
Upoznat sam i prihvatam propozicije takmičenja.

Prijavu šaljem na sledeću E-mail adresu:

fast030@yahoo.com