Miroslav Karban

Miroslav Karban
Miroslav Karban
RADNO ISKUSTVO:

Septembar 2003 – Jun 2009
Atletski klub “Vojvodina” , Lasla Gala, Novi Sad
Atletski trener

Septembar 2005 –Jun 2008
SPC Novi Sad
Instruktor zdravstveno-korektivnog programa na bazenu SPC Novi Sad

Oktobar 2005
PU “ Radosno detinjstvo” , Dečja škola sporta SANS
Vaspitač za fizičko vaspitanje

Oktobar 2009
Savez za sport i rekreaciju invalida grada Novog Sada
Rekreator

ŠKOLOVANJE:

Fakultet fizičke kulture Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu – Diplomirani kineziterapeut i
profesor fizičkog vaspitanja

DODATNO ŠKOLOVANJE:

Otvoreni Novosadski Univerzitet – Ručna masaža sa elementima sportske masaže