• RaIII

    Ako se ne varam ovo je Dragin 178mi maraton!!!

  • Adv Mirjana

    Подаци о годинама старости учесника су нетачни и требало би их исправити према датим табелама

  • The RIII

    Bilo bi super kada bi posetioci našeg sajta shvatili da rezultate sa trka, koje naš klub ne organizuje, samo preuzimamo od organizatora i bez ikakvih izmena ih stavljamo na sajt.
    Zamolio bih sve koji imaju primedbe na rezultate da ih šalju na adresu organizatora, na taj način bi i sam organizator imao uvid u svoje propuste, ovako nema nikakvog smisla , osim da i mi prestanemo sa prezentovanjem rezultata, kako bi smo izbegli neprijatnosti.